ویدیو استفاده از فنر خودکار

اشتراک ویژه

افزودن به علاقه مندی ها

با بیرون کشیدن فنر داخل لوله خودکار و پیچیدن آن دور سیم وسایل مختلف می‌توانید هم از آن محافظت کنید و هم با چسباندن سیم به یک آهن‌ربا میزکار تمیزتری داشته باشید.