ویدیو کاربردهای گیره کاغذ

اشتراک ویژه

افزودن به علاقه مندی ها

اشیاء وجود دارند تا ما برای آن‌ها کاربرد تعریف کنیم و این یعنی برای تقریباً هر وسیله‌ای میتوان کاربردهای تازه‌ای تعریف کرد. درست مانند گیره کاغذ که در این ویدیو نشان داده شده است.