ویدیو کاربردهای دور از ذهن مداد

اشتراک ویژه

افزودن به علاقه مندی ها

خلاقیت دیدن پدیده‌ها از زوایای جدید است. در اینجا به یک مداد از زوایای جدید نگاه می‌کنیم تا ببینیم به جز نوشتن چه کاربردهای دیگری می‌تواند داشته باشد.